Ilakaka, Madagascar 2017
       
     
 Omo Valley, Ethiopia 2015
       
     
 Baldeo, India 2016
       
     
 Jigokudani, Japan 2015
       
     
 Danakil Depression, Ethiopia 2015
       
     
       
     
       
     
       
     
 Antarctica 2015
       
     
 Iran 2016
       
     
 Cordoba, Spain 2017